Biblioteca, videoteca i hemeroteca

La biblioteca del Club està formada per gran quantitat de llibres de temàtica ferroviària, així com també vídeos, catàlegs, manuals i revistes, moltes de les quals es reben puntualment quan apareixen al mercat (Hobbytren, Más Tren, Maquetren, Carril, etc). A més a més, també rebem els Butlletins de les diferents associacions. Recentment hi ha hagut una gran aportació tant de llibres com de material videogràfic per part del nostre soci José Luis García, el qual mereix tot el nostre agraïment per aquest gest. Els socis poden fer ús d’aquests llibres i revistes a la sala de juntes i lectura del Club.

Descàrrega de la relació de llibres, vídeos i documents disponibles al Club

Entrades relacionades amb la biblioteca, videoteca i hemeroteca