Shopping del Club Ferroviari de Terrassa

Aquests articles de record del Club els podeu trobar a la seu del Club (dissabtes de 17 a 21h) o a l’estació del Sot del Pi del FC de Vallparadís (diumenges de 11 a 13:30).
Consulteu també per correu electrònic la disponibilitat per a enviaments.

Els ingressos que rep el Club Ferroviari de Terrassa d’aquestes vendes són per a ús exclusiu del manteniment del Club Ferroviari, el FC de Vallparadís i les activitats que s’hi desenvolupen.
Els preus dels productes estan subjectes a canvi sense previ avís en aquesta web