La línia del Ferrocarril de Vallparadís

La línia del FC de Vallparadís s’inicia a l’estació del Sot del Pi, situada al Pla del Castell del Parc de Vallparadís, al centre de Terrassa. L’estació del Sot del Pi disposa de tres vies, la general (via 1) i dues desviades (vies 2 i 3) a l’esquerra de la via principal. L’estació no disposa d’andanes pròpiament dites però les vies estan sobre una plataforma de formigó, que permet el pas a peu d’una via a l’altra per poder pujar als trens. El quiosc de venda de bitllets i botigueta del Club es situa a la zona de canvis d’agulla d’entrada a l’estació, en una confluència de camins del parc on també hi ha una font.
La sortida de l’estació es fa en un tram de tres vies en paral·lel al canal d’aigua que travessa tot el parc. Ben aviat el traçat gira a la dreta, fusionant-se les vies 2 i 3 en una de sola i passant a circular per un tram de dues vies en pendent fins arribar al pont del Passeig, on finalitza la doble via. En aquest punt passem a la vegada per sota el gran pont de l’avinguda Jacquard i per sobre el canal. S’inicia en aquest punt el gran bucle de gir que envolta la zona del dipòsit. Una via surt de la general per accedir de manera directa al dipòsit i també es pot observar una antiga palanca de canvi d’agulles provinent de la Zona Franca de Barcelona. S’inicia la gran corba a l’esquerra amb el canal d’aigua que es perd ràpidament a la dreta cap a les Hortes dels Frares.
En aquest punt surt una via (només de 7 1/4″) que entra a les cotxeres-taller nº2, que disposa de tres vies al seu interior per guardar composicions. El traçat segueix girant i s’arriba al dipòsit principal de trens, amb l’aiguada per a les locomotores de vapor al costat de la via. A la dreta, surt una via que entra també a les cotxeres-taller nº2 i al túnel per guardar material (en aquest cas de 5″ i 7 1/4″). El dipòsit disposa de 10 vies, 2 d’elles amb fossat per a encesa de locomotores de vapor, que conflueixen al pont giratori central, a més de la via d’accés des de la línia. El dipòsit té cinc vies sota cobert, a més de vestidor i lavabo.

Passat el dipòsit el trajecte té un tram de recta amb la via general i la via d’accés al dipòsit (a més de l’anterior directa) que conflueixen just sota el gran pont de l’avinguda Jacquard.
El traçat discorre pel marge esquerre del canal en un tram de corbes i una recta que porta fins al túnel de la Baumann. Passat el túnel s’inicia un tram d’ascens per sota el castell cartoixa de Vallparadís fins girar novament per dirigir-se cap a l’estació. En aquest tram es passa pel pont de la cascada del Castell sobre el canal i sota un dels camins d’accés a peu a l’estació.

Característiques tècniques

Longitud de la línia 340 m
Ample de via 127mm (5″) i 184mm (7 1/4″)
Plataforma de la via Balast i formigó
Agulles 11
Ponts giratoris 1
Radi mínim en corba 12 m
Carril perfil vignole d’acer
Rampa màxima 10 mil·lèsimes
Ponts 2
Túnels 2
Dipòsits 2 (un d’ells només per a 7 1/4″)

Els trens del FC de Vallparadís

El Ferrocarril de Vallparadís té diversos trens adscrits al seu dipòsit, tant en galga 5″ com 7 1/4″. El Club Ferroviari de Terrassa té la locomotores de vapor Mercè i Waldenburg i les locomotores tèrmiques Americana i Santa Fe, a més de tot el material remolcat, en galga 7 1/4″. En 5″ el Club disposa de la locomotora de vapor Eva i la locomotora elèctrica Eulàlia, així com de 8 vagons banqueta i un furgó. La resta de material del circuit és propietat d’algun dels socis de l’entitat.

Material adscrit al dipòsit del FC de Vallparadís. Galga 7 1/4

Material motor

Material remolcat

Material adscrit al dipòsit del FC de Vallparadís. Galga 5″

Material motor

Material remolcat