El temporal talla carreteres i línies de tren a les comarques gironines i de Tarragona

Leave a Reply

Your email address will not be published.