Maqueta escala N

  • Disposa de dos circuits independents amb doble via i una línia de via única amb cremallera punta a punta
  • Els circuïts descriuen dos nivells, amb una estació superior amb tres vies i una altra d’inferior amb quatre vies
  • Circuit de tren cremallera
  • Zona de vies per a estacionar les composicions al nivell superior, amb un cotxeró per a locomotores
  • Totalment decorada i disposa d’un enclavament de control dels circuïts de via i canvis d’agulles
  • Control digital i analògic

Fotos de la maqueta NVista
general de la maqueta d'escala N
Detall
d'una composició de dos pisos remolcada per una locomotora sèrie
269
Estació
superior de la línia de cremallera
Vista
general de la zona de la línia de cremallera
Vista
general de la maqueta

Muntant
trens a la maqueta d'escala N
Vista
general de la maqueta de N, amb els enclavaments per fer
funcionar tots els canvis d'agulles
Estació
del nivell inferior
Pas a
nivell i estació del nivell superior
Pas a
nivell de la ciutat

Vista
general de l'estació del nivell superior
Vies
d'estacionament de composicions i cotxeró
Estació
del tren cremallera
Vies
d'apartador al costat d'un dels carrers de la ciutat
Túnels de
doble via a la part posterior de la maqueta

Fotos de la construcció de la maquetaMaig 2006 Maig 2006 Maig 2006 Gener 2007 Gener 2007

Gener 2007 Gener 2007 Gener 2007 Gener 2007 Gener 2007

Març 2007 Març 2007 Març 2007 Març 2007 Març 2007

Març 2007 Març 2007 Març 2008 Abril 2008 Maig 2008