Fotos de la construcció de la maqueta – Setembre 2001