Fotos de la construcció de la maqueta – Platja vies