Fotos de la construcció de la maqueta – Octubre 2004