Fotos de la construcció de la maqueta – Novembre 2002