Fotos de la construcció de la maqueta – Gener 2004