Fotos de la construcció de la maqueta – Febrer 2005