Fotos de la construcció de la maqueta – Abril 2004