Els trens del FC de Vallparadís
El Ferrocarril de Vallparadís té diversos trens adscrits al seu dipòsit, tant en galga 5" com 7 1/4". El Club Ferroviari de Terrassa té la locomotores de vapor Mercè i Waldenburg i les locomotores tèrmiques Americana i Santa Fe, a més de tot el material remolcat, en galga 7 1/4". En 5" el Club disposa de la locomotora de vapor Eva i la locomotora elèctrica Eulàlia, així com de 8 vagons banqueta i un furgó. La resta de material del circuit és propietat d'algun dels socis de l'entitat.
 Material adscrit al dipòsit del FC de Vallparadís. Galga 7 1/4"
 Material motor
Mercè Americana 311.116 (Mabi) Waldenburg Santa Fe 9449
tracció vapor  tracció tèrmica tracció elèctrica tracció vapor tracció tèrmica
 Material remolcat
 
Cotxes tipus gòndola Cotxes tipus banqueta Cotxe plataforma Cotxes vores baixes  
4 unitats 4 unitats 1 unitat (adaptada a persones amb mobilitat reduïda) 4 unitats  
 Material adscrit al dipòsit del FC de Vallparadís. Galga 5"
 Material motor
Eva Eulàlia Margot Mariona Pepa
tracció vapor  tracció elèctrica tracció vapor tracció vapor tracció elèctrica
     
Berbena (1301) O.S.6      
tracció elèctrica tracció vapor      
 Material remolcat
 
Cotxes banqueta Furgó per a les taronges Furgó Edima Cotxe FC Catalans  
8 unitats 1 unitat 1 unitat 1 unitat  

Club Ferroviari de Terrassa - www.terrassatrens.cat - info@terrassatrens.cat - Tel. 937 869 049