La nostra seu - Secretaria. Sala Josep Segura
La secretaria del Club és la zona on es disposa d'un ordinador per a les diverses gestions del Club, a més de diverses prestatgeries on es guarden diversos llibres i documents.
 
 
Accés a la zona de la secretaria del Club des de la biblioteca (novembre 2011) Ordinador del local del Club i petit despatx (novembre 2011) Prestatgeries amb diversos llibres i documents ferroviaris (novembre 2011)  

Club Ferroviari de Terrassa - www.terrassatrens.cat - info@terrassatrens.cat - Tel. 937 869 049