La nostra seu - Rebedor
El rebedor del Club Ferroviari és un petit espai on hi ha un taulell d'anuncis i objectes ferroviaris. Des d'aquest punt es pot accedir a la sala Josep Bonet i Prunera, així com a la secretaria.
 
 
Rebedor del Club, amb taulell d'anuncis, els mòduls de l'estació de Torrebonica i alguns objectes (novembre 2011) Expositor d'alguns objectes ferroviaris, on destaquen alguns enclavaments (novembre 2011) Accés des del rebedor a la sala Josep Bonet i Prunera (novembre 2011)  

Club Ferroviari de Terrassa - www.terrassatrens.cat - info@terrassatrens.cat - Tel. 937 869 049