La nostra seu - Maqueta H0
La gran maqueta d'H0 és un dels principals atractius del nou local. Ocupa una superfície de 19,5m2 al costat de la sala Josep Bonet i disposa de dos circuits de doble via en corrent continua i alterna tant en sistema analògic com digital. (més informació).
 
 
Vistes generals de la gran maqueta a escala H0 des de la sala Josep Bonet, que té 146 metres de via (novembre 2011)  

Club Ferroviari de Terrassa - www.terrassatrens.cat - info@terrassatrens.cat - Tel. 937 869 049