Maqueta escala N
 - Disposa de dos circuits independents amb doble via i una línia de via única amb cremallera punta a punta
 - Els circuïts descriuen dos nivells, amb una estació superior amb tres vies i una altra d'inferior amb quatre vies
 - Disposa d'una zona de vies per a estacionar les composicions al nivell superior, amb un cotxeró per a locomotores
 - La maqueta es troba totalment decorada i disposa d'un enclavament de control dels circuïts de via i canvis d'agulles
Fotos de la maqueta N
Vista general de la maqueta d'escala N Detall d'una composició de dos pisos remolcada per una locomotora sèrie 269 Estació superior de la línia de cremallera Vista general de la zona de la línia de cremallera Vista general de la maqueta

Muntant trens a la maqueta d'escala N Vista general de la maqueta de N, amb els enclavaments per fer funcionar tots els canvis d'agulles Estació del nivell inferior Pas a nivell i estació del nivell superior Pas a nivell de la ciutat

Vista general de l'estació del nivell superior Vies d'estacionament de composicions i cotxeró Estació del tren cremallera Vies d'apartador al costat d'un dels carrers de la ciutat Túnels de doble via a la part posterior de la maqueta

Fotos de la construcció de la maqueta
Maig 2006 Maig 2006 Maig 2006 Gener 2007 Gener 2007

Gener 2007 Gener 2007 Gener 2007 Gener 2007 Gener 2007

Març 2007 Març 2007 Març 2007 Març 2007 Març 2007

Març 2007 Març 2007 Març 2008 Abril 2008 Maig 2008

Club Ferroviari de Terrassa - www.terrassatrens.cat - info@terrassatrens.cat - Tel. 937 869 049