La línia del FC de Vallparadís
La línia del FC de Vallparadís s'inicia a l'estació del Sot del Pi, situada al Pla del Castell del Parc de Vallparadís, al centre de Terrassa. L'estació del Sot del Pi disposa de tres vies, la general (via 1) i dues desviades (vies 2 i 3) a l'esquerra de la via principal. L'estació no disposa d'andanes pròpiament dites però les vies estan sobre una plataforma de formigó, que permet el pas a peu d'una via a l'altra per poder pujar als trens. El quiosc de venda de bitllets i botigueta del Club es situa a la zona de canvis d'agulla d'entrada a l'estació, en una confluència de camins del parc on també hi ha una font.
La sortida de l'estació es fa en un tram de tres vies en paral·lel al canal d'aigua que travessa tot el parc. Ben aviat el traçat gira a la dreta, fusionant-se les vies 2 i 3 en una de sola i passant a circular per un tram de dues vies en pendent fins arribar al pont del Passeig, on finalitza la doble via. En aquest punt passem a la vegada per sota el gran pont de l'avinguda Jacquard i per sobre el canal. S'inicia en aquest punt el gran bucle de gir que envolta la zona del dipòsit. Una via surt de la general per accedir de manera directa al dipòsit i també es pot observar una antiga palanca de canvi d'agulles provinent de la Zona Franca de Barcelona. S'inicia la gran corba a l'esquerra amb el canal d'aigua que es perd ràpidament a la dreta cap a les Hortes dels Frares.
En aquest punt surt una via (només de 7 1/4") que entra a les cotxeres-taller nº2, que disposa de tres vies al seu interior per guardar composicions. El traçat segueix girant i s'arriba al dipòsit principal de trens, amb l'aiguada per a les locomotores de vapor al costat de la via. A la dreta, surt una via que entra també a les cotxeres-taller nº2 i al túnel per guardar material (en aquest cas de 5" i 7 1/4"). El dipòsit disposa de 10 vies, 2 d'elles amb fossat per a encesa de locomotores de vapor, que conflueixen al pont giratori central, a més de la via d'accés des de la línia. El dipòsit té cinc vies sota cobert, a més de vestidor i lavabo.
Passat el dipòsit el trajecte té un tram de recta amb la via general i la via d'accés al dipòsit (a més de l'anterior directa) que conflueixen just sota el gran pont de l'avinguda Jacquard.
El traçat discorre pel marge esquerre del canal en un tram de corbes i una recta que porta fins al túnel de la Baumann. Passat el túnel s'inicia un tram d'ascens per sota el castell cartoixa de Vallparadís fins girar novament per dirigir-se cap a l'estació. En aquest tram es passa pel pont de la cascada del Castell sobre el canal i sota un dels camins d'accés a peu a l'estació.
Fotos del FC de Vallparadís
Les dues locomotores americanes estacionades a les vies 3 i 1 de l'estació del Sot del Pi (2011) Vista posterior de dues composicions al Sot del Pi (2011) Al pont del passeig, per creuar a l'altre costat del canal i iniciar el bucle de retorn (2011) El castell-cartoixa és testimoni del pas dels trens (2011) Locomotora 311 de 7 1/4" circulant per les proximitats del dipòsit (2011)

Vista des del dipòsit (2011) La locomotora Americana saluda a la Santa Fe (2011) La petita locomotora de vapor Eva de 5" entra a la via 1 (2011) La Mercè remolca una composició de 2 cotxes a l'entrada de les cotxeres-taller número 2 (2011) La locomotora de vapor Mercè al pont giratori (2010)

La locomotora americana remolcant la composició de vagons de vores baixes, amb la planca d'agulla real procedent de la Zona Franca (2010) La locomotora de vapor Mercè de 7 1/4" al bucle de retorn a l'entorn del dipòsit (2010) Composició de 7 1/4" remolcada per l'Americana a l'agulla d'entrada als tallers-cotxeres número 2 (2010) Dues locomotores de 5", l'Eulàlia i la Berbena, circulant marxa a la vista (2010) La Santa Fe circulant pel costat del canal (2010)

La Berbena deixa enrera l'estació per la via 2 (2010) Dos trens estacionats al Sot del Pi (2010) Petit quiosc de venda de bitllets i botigueta de l'estació (2010) Tren entrant a l'estació del Sot del Pi, al primer canvi d'agulles (2010) L'Americana enfilant el tram de rampa del circuit vora el castell (2010)

Els viatgers esperen el tren que entra per la via 3 (2010) La tarda cau al dipòsit, per on passa la locomotora dièsel Santa Fe (2010) La locomotora Mariona, de 5", al pont giratori (2010) Viatgers saludant al fotògraf davant les cotxeres-taller número 2 (2010) La Berbena entra a dipòsit per la via directa des del pont del Passeig (2010)

La locomotora de vapor Waldenbug remolca 2 cotxes al tram de dues vies al costat del canal (2010) La locomotora Eulàlia circulant pel costat del canal a la zona del bucle de retorn (2010) La 9449 (Santa Fe) remolca una llarga composició de 7 cotxes de viatgers (2010) Petita locomotora maniobrant al pont giratori (2009) El dipòsit vist des del gran pont de l'avinguda Jacquard (2008)

La 311 remolca una composició de 4 cotxes de vores baixes a l'entrada de les cotxeres-taller número 2 (2008) Interior de les cotxeres-taller número 2, on s'estava posant a punt la Santa Fe (2008) La Waldenburg al pont giratori llesta per rodar (2008) L'Eulàlia remolca dos vagons de 5" al costat del castell-cartoixa (2008) La Waldenburg amb 4 cotxes de viatgers al tram superior del circuit, enfilant la corba de retorn cap a l'estació (2008)

Tren al pont de la cascada del Castell (2008) El tren de vapor és a punt de creuar el canal pel pont de la cascada del Castell (2008) Pas a nivell just abans d'entrar al túnel de la Baumann (2008) Trens de 5" circulant marxa a la vista (2008) La Santa Fe i la Waldenburg compartint espai a l'entrada de les cotxeres-taller número 2 (2008)

Petita locomotora de vapor amb caldera vertical a la via 1 de l'estació del Sot del Pi (2008) La Berbena i un furgó desperta l'admiració dels passejants del Parc (2008) El gran pont de l'avinguda Jacquard presideix bona part del circuit (2008) La Santa Fe a la part superior del circuit (2008) La Waldenburg remolca una composició de 4 cotxes de viatgers tipus gòndola (2008)

Vista del dipòsit (2008) La 311 a punt d'entrar al túnel de la Baumann (2008) La locomotora de vapor O.S.6 a la via 3 de l'estació (2008) La 311 al pas a nivell d'abans del túnel (2008) La locomotora 311 al pont de la cascada del Castell, després d'una tempesta d'estiu (2008)

Club Ferroviari de Terrassa - www.terrassatrens.cat - info@terrassatrens.cat - Tel. 937 869 049